Vårgårda Motoramatörer MC

"On wheels since '59"

Vårgårda Motoramatörer bildades 1959. I mitten på 60-talet blev sedan klubben mer eller mindre vilande. Under 2002 diskuterade några av bygdens MC entusiaster möjligheten att åter väcka liv i den gamla klubben vilket sedan också skedde under våren 2003. Medlemsantalet är nu (2010) runt 70 personer i varierande ålder. Aktiviteterna består till stor del av torsdags turerna runt omkring i trakten. Allt som oftast samlas vi också för en hel(g)dags tur. Murartorget har blivit vår samlingspunkt och information om vad som är på gång försöker vi hålla uppdaterat på vår hemsida. Det handlar alltså om att tillsammans ha "skoj på hoj"! Under senare år har några av oss försvarat klubbens färger vid flera trial-tävlingar. Många fina placeringar har noterats och vi ser med tillförsikt fram emot "trial-sektionens" kommande bravader.

 

Hemsidans uppgift är att sprida information till våra medlemmar dels om vad som händer samt också att rapportera lite om de aktiviteter som redan genomförts. Vi är givetvis glada om även andra än vi själva tar del av materialet och tycker att det är intressant. Upptäcker ni felaktigheter eller för övrigt har synpunkter på innehållet så kontakta gärna webmaster på email: torbjorn@vma-mc.com

Till Startsidan, Klicka på bilden eller här -> Start

Du är besökare   sen starten den 18/10 2003

Copyright © 1959 - 2009 VMA MC