Styrelsen

På årsmötet oktober 2009 valdes följande styrelse & valberedning

 Styrelse Namn

Telefon

E-mail

Ordförande Kina Sjögren 0702-39 71 26 kina@vma-mc.com
Vice Ordförande Marita Friberg    
Kassör Anneli Johansson    
Ledamot Martin Hermansson    
Ledamot Johnny Johansson    
Suppleant Ulf Lofterud    
Suppleant / Webmaster Torbjörn Friberg   torbjorn@vma-mc.com
Valberedning Namn

Telefon

E-mail

  Christian Larsson    
  Lennart Johansson    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem